Tootegrupid

Kliendid

 Meie klientideks on tuntud ettevõtted Eestis, Läti ja Leedus. Täname usalduse eest! 

   Eesti Merevägi kaitseb Eesti territoriaalset terviklikkust ja riiklikke huvisid merel. Mereväe peamine tegevusvaldkond on miinitõrje merel ning mereolukorra-teadlikkuse tagamine.
  Politsei- ja Piirivalveamet, siin töötab ligi 5000 inimest igapäevaselt selle nimel, et Eestis oleks turvaline. Lisaks PPA meeskonnale abistab ametit pea poolteist tuhat vabatahtlikku, kes panustavad oma vaba aega ja energiat abipolitseinike ning vabatahtlike merepäästjatena.
    AS Tallink Grupp on Läänemere suurimaid ning edukamaid reisilaevafirmasid, mis teenindab aastas üle 9 miljoni reisija. Ettevõte pakub Tallinki ja Silja Line'i kaubamärkide all reisijate- ja kaubavedu liinidel Tallinn–Helsingi, Tallinn–Stockholm, Paldiski–Kapellskär, Helsingi–Stockholm, Turu–Stockholm / Kapellskär ja Riia–Stockholm.
     TS Laevad OÜ on Eesti reeder, mille omanik on AS Tallinna Sadam. 2016 aastast korraldab TS Laevad parvlaevaliiklust Saaremaale ja Hiiumaale.
     AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Ettevõtte strateegiliseks eesmärgiks on Eesti kui mereriigi konkurentsivõime arendamine.
     Alunaut OÜ on alumiiniumist mootorpaate ja töölaevu tootev kaasaegse töökeskkonnaga väikeettevõte.
  BLRT ERA AS on arvenv ettevõte, mis viib edukalt ellu konkurentsivõimelisi projekte mitte ainutl Eestis, vaid ka teistes riikides. Ettevõtte põhitegevusalaks on elektripaigaldustööde kavandamine ja teostamine.
    Diesel Service OÜ on klientidele ja partneritele pakkunud usaldusväärset diiselmootorite remondi ja hooldusteenust juba enam kui 20 aastat. 
    Milrem AS on 2013 aastal loodud kaitsetööstusettevõte, mille missiooniks on pakkuda uuenduslikke robootikalahendusi väljakutset pakkuvates keskkondades. Milremi tipptasemel robootikalahendused täidavad kõrgemat eesmärki - võimaldavad sisukamat elu. Inimelu väärtuse austamine on Milremi peamine prioriteet ja eesmärk, mis on inimesi ohtlikest piirkondadest välja tuua ja määrdunud, igavatest ja ohtlikest ülesannetest vabastada.
   

 

AS Merko Ehitus Eesti paari ehitusbrigaadiga 1990. aastal alustanud ettevõttest on kasvanud NASDAQi Tallinna börsil noteeritud tugev ehitus- ja kinnisvarakontsern, mis pakub oma teenuseid Eestis, Lätis, Leedus ja Norras.

    Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus alustas tööd 1. jaanuaril 2017. Keskuse loomise kava ulatub 2010. aastasse, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.
    Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus. Päästeamet juhib Eesti Vabariigis päästeala tööd, korraldades päästetöid, teostades tuleohutuse järelevalvet ning kohaldades vajaduse korral riiklikku sundi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras. Oma tegevuses esindab Päästeamet Eesti Vabariiki.
  Keskkonnaameti ülesanne on viia ellu riigi keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ning osaleda kõikvõimalike keskkonnaalaste õigusaktide ja muude ametlike dokumentide väljatöötamises ning täiustamises.
  Veeteede Ameti eesmärk on tagada Eesti vetes ohutu meresõit ja turvaline veeliiklus ning panustada Eesti merenduse arengusse. Me loome tingimused ohutuks veeliikluseks Eesti merealadel ja laevatatavatel siseveekogudel ning tagame riiklikku järelevalvet merenduses.
  Dole Marine SIA on Läti väikelaevade tootja, kes ehitab turvalisi ja uuenduslikke aluseid enam kui 20 aastat. Dole Marine peetakse õigustatult üheks juhtivaks paaditootjaks Balti- ja Skandinaavia turul. Dole Marine kvaliteeti tõendavad mitmed rahvusvahelised auhinnad ning tuhanded rahulolevad kliendid.
 

Läti Riiklik Piirivalveamet on relvastatud struktuuriüksus, mille ülesanne on tagada riigipiiri turvalisus ja ennetada ebaseaduslikku rännet.

 

Pikasoma SIA, on merevarustuse müügi ja laevade agenteerimisega tegelev ettevõte. Piksaoma SIA kuulub Garant Gruppi.

 

Klaipeda Laevaremondi Tehas, pika ja väärika ajalooga ettevõte, mis asutati 1875 aastal. Tänapäeval toimub tehases väikeste ja kesmise suurusega merelaevade remont. 2004 aastal omandas ettevõtte aktsiate kontrollpaki Acheam. Alates 2010 aastast on Klaipeda Laevaremondi tehas Achema kontserni täieõiguslik liige. 

 

Maristal UAB, maailma kõikidesse sadamatesse merelaevadele erinevat varustust tarniv ettevõte.